Φορτηγά Ψυγεία

  • Carrier freezer Refrigerated Van truck

    Φορτηγό βαν Ψυγείο

    Τα φορτηγά-ψυγεία που αναφέρονται επίσης ως φορτηγά με ψυγεία, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ευαίσθητων στη θερμοκρασία, στην πραγματικότητα διαθέτουν ενσωματωμένο ψυγείο ή καταψύκτη, ωστόσο, αυτές οι μονάδες λειτουργούν απρόσκοπτα με το ηλεκτρικό σύστημα και το σύστημα φόρτισης του οχήματος.