Προσέγγιση στοίβαξης

  • Good quality Reach Stacker

    Καλής ποιότητας Reach Stacker

    Το Reach Stacker παρέχει υπηρεσίες στον τόπο αναχώρησης και στον προορισμό της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη μεταφορά και εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης και της χαμηλής ρύπανσης στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, βασιζόμενος στις «υπερ-αποδοτικές, πράσινες και εξοικονόμηση ενέργειας» χαρακτηριστικά του .