Σωλήνας HDPE

  • HDPE Optical fiber cluster tube

    HDPE Σωλήνας συστάδας οπτικών ινών

    Ο σωλήνας συστάδας HDPE είναι ένας νέος τύπος προστατευτικού περιβλήματος μικροκαλωδίου, το οποίο συνδυάζει υποσωλήνες 7 οπών 25/21 με συγκεκριμένο τρόπο.Το εξωτερικό στρώμα αποτελείται από μια θήκη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 3,0 mm, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε περιορισμένο χώρο.Περισσότερες οπές σωλήνων και προστασία υποσωλήνων.